Maatalouseläke - Ylimääräinen muutoksenhaku - Purku alle viisi vuotta purettu - Kokonaiseläketurva

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Eläkelaitos oli myöntänyt emännälle vanhuuseläkkeen 1.3.1986 alkaen. Emäntä oli ollut vuodesta 1972 myös VEL-palvelussuhteessa ja se oli päättymässä hänen täyttäessään 70-vuoden iän tammikuussa 1991. Huomioon ottaen vakuutetun kokonaiseläketurvan eläkelaitoksen vanhuuseläkepäätös poistettiin puutteelliseen selvitykseen perustuneena. (VEL-eläkekertymä nousi näin ollen 30,03 %:sta 40,81 %:ksi). IV-jaosto

Lainkohdat

MYEL 19 § 1 mom TEL 21 d § TEL 6 b §