Jalkahoitaja työsuhteessa sairaalaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli kuntoutussairaalassa jalkahoitajana. Sairaala luovutti hänen käyttöönsä tilat ja laitteet. X sai ko. tiloissa ja laitteilla hoitaa kuntoutussairaalan lääkäreiden lähetteillä jalkahoitoon määrätyt potilaat sekä myös itse hoitoon hakeutuneet potilaat. Sairaala maksoi X:lle lääkärien lähettämien potilaiden jalkahoidon. Itse hoitoon hakeutuneet maksoivat hoitonsa itse.

ELK katsoi, että X:ään oli sovellettava TEL:a siltä osin kuin hän oli antanut jalkahoitoa sairaalan potilaille sairaalan maksamaa korvausta vastaan.


Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1344

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §