Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet; välillinen omistus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kommandiittiyhtiö A:n vastuunalaisia yhtiömiehinä ovat osakeyhtiöt B ja C. Molemmat osakeyhtiöt omistavat 50 % kommandiittiyhtiö A:sta. Aviopari X ja Y omistavat yhdessä perheenjäsenten kanssa yli puolet kummastakin osakeyhtiöstä ja heillä on näin ollen yhtiöihin täydellinen määräämisvalta. X on osakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja Y on osakeyhtiöiden toimitusjohtaja.

VakO katsoi, että X ja Y ovat toimineet johtavassa asemassa kommandiittiyhtiö A:ssa ja heillä kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä olevien osakeyhtiöiden kautta ollut määräämisvalta kommandiittiyhtiössä. Näin ollen heihin on sovellettava YEL:a kommandiittiyhtiölle työskentelyn osalta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1224
ELK2975/88
ETK23095

Lainkohdat

TEL 2 § 6 mom. 1.1.1994 alkaen TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d § YEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 8/91T, jolla on muutettu ETK:n yleiskirjeen A 18/81 soveltamisohjeita mm. tämän päätöksen johdosta