Graafinen suunnittelija kuului TaEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli yhtiölle graafisena suunnittelijana eri osastoilla vuodesta 1986 lähtien. Hänen työnään oli mm. vuosikertomuksen, ulkomaisen tiedotuksen ja esitemateriaalin tekeminen sekä kirjasarjan suunnittelu. Työt hän teki pääosin yhtiön tiloissa. Tilojen lisäksi hänellä oli yhtiössä käytössään puhelin sekä tarvittavat koneet ja laitteet. Palkka määräytyi työmäärän perusteella ja maksettiin laskun mukaan. Kulut korvattiin erikseen. Vuosilomakorvausta ei maksettu. Työt toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työnteettäjän kanssa. Työnteettäjä antoi ohjeita ja määräyksiä työn suorittamisesta.

ETK katsoi, että X oli työskennellyt yhtiön johdon ja valvonnan alaisena työsuhteessa olevana työntekijänä ja häneen oli kyseisen työskentelyn osalta sovellettava TaEL:a. X:n työt olivat olleet eri tyyppisiä, pääosin itsenäisiä kokonaisuuksia ja niistä kustakin oli todennäköisesti sovittu erikseen. Töiden luonne huomioon ottaen X:n työsuorituksia ei voitu katsoa tarkoitetun jatkuviksi, vaan hän oli työskennellyt erillisten määräaikaisten työsopimusten perusteella.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § YEL 1 §