Oppimateriaalin valmistaja katsottiin yrittäjäksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X laati oppimateriaalia B-aikuisoppilaitokselle erillisten toimeksiantojen perusteella. Oppilaitos määräsi aiheet. X hankki lähdemateriaalin ja kirjoitti sitten oppimateriaalin. Hän työskenteli omissa tiloissaan ja käytti omia välineitään.

X laati noin kaksi oppimateriaalikokonaisuutta kuukaudessa, joista B ei maksanut X:lle aikapalkkaa vaan sopimuskohtaisia palkkioita. X ei saanut vuosilomaa, ei sitä vastaavaa korvausta, eikä kulukorvauksia. X:n oikeutta työskennellä samanaikaisesti muille toimeksiantajille ei rajoitettu, mutta apulaista tai sijaista hän ei B:tä kuulematta saanut käyttää.

ETK katsoi X:n työskennelleen YEL:n piiriin kuuluvana yrittäjänä.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §