Diplomityön tekijään ei sovellettu TEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy lahjoitti korkeakoulun tukisäätiölle tietyn summan käytettäväksi tutkimustoiminnan edistämiseksi koneensuunnittelun laitoksella. Stipendi oli tarkoitettu X:n tutkimuksen rahoittamiseksi. X työskenteli Oy:ssä puoli vuotta säännöllisen työajan puitteissa. X:n ja Oy:n välillä ei tehty työsopimusta.

X:ään ei ollut sovellettava TEL:a Oy:ssä työskentelyn osalta. Työn tarkoituksena oli tietyn tieteellisen tutkimustyön aikaansaaminen. X ei siis työskennellyt yhtiön hyväksi yhtiön maksamaa vastiketta vastaan.

Lainkohdat

TEL 1 §