Tilapäiset taksinkuljettajat yhdenjaksoisessa työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy kutsui tarvitsemansa tilapäiset taksinkuljettajat töihin listallaan olevista henkilöistä. Työskentelyn alkaessa kunkin kuljettajan kanssa suullisesti sovittiin työskentelyn ehdoista, esim. palkasta, maksutavasta ja
-ajasta. Yhtiö oli ajovuorolistoja tehdessään sopinut tilapäisten kuljettajien kanssa, mitkä vuorot näille sopivat. Vaikka ajovuoroja myöhemmin muutettiin, työskentelyn ehdoista ei ole joka kerta erikseen sovittu.

Tilapäisten taksinkuljettajien katsottiin työskennelleen toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen perusteella.

Työskentely tapahtui vuonna 1988.

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 1 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen 31.12.1997 saakka TEL 1 § 3 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Yleiskirje A 16/92 Työneuvoston lausunto 34/89