Seinätöherrysten poistaminen kuului TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiön työntekijöiden töistä valtaosa (n. 90%) oli poistaa töherryksiä käytössä olevien kiinteistöjen seinistä. Joissakin tapauksissa he myös suojasivat pinnat kemikaalisella aineella seuraavan puhdistuksen helpottamiseksi. Jotkut työkohteet vaativat puhdistuksen ohella paikkamaalauksen. Tällaisia työkohteita työntekijöiden töistä oli vain vähän.

ETK katsoi, että pääasiassa seinäpintojen puhdistustyötä tekeviin työntekijöihin oli sovellettava TEL:a. Kemiallinen puhdistustyö on rinnastettavissa lähinnä siivoustyöhön.

Vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan kiinteistöjen siivous- ja puhdistustyöt kuuluvat TEL:n piiriin. Rakennusten ja kiinteiden rakenteellisten laitteiden muuttamis- korjaus- ja entisöimistyöt kuuluvat LEL:ssa tarkoitettuihin rakennustöihin, joihin luetaan mm. maalaus- ja lattiapinnoitustyöt.

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 §