Palkaton aika työsuhteen lopussa ja TEL-työsuhteen päättyminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n TEL-työsuhde alkoi 7.8.1978. Hän jäi äitiyslomalle 15.12.1982. Äitiysloma päättyi 22.10.1983. X sanoi itsensä irti kolme viikkoa ennen äitiysloman päättymistä ja hän oli valmis tulemaan työhön irtisanomisajaksi. Äitiysloman aikana X:lle oli maksettu elokuussa 1983 talvilomakorvaus ja lomapalkka. 21.10.1983 hänelle oli maksettu lomakorvaus ja lomaltapaluuraha. Irtisanomisajan palkkaa ei maksettu.

ETK katsoi, että X:n TEL:n piiriin kuuluva työsuhde oli päättynyt 31.8.1983. Koska X ei palannut äitiyslomalta töihin, oli hänen TEL-työsuhteensa päättynyt viimeisenä palkallisena vuosilomapäivänä, jona oli muun selvityksen puuttuessa pidettävä vuosilomapalkan maksupäivää. Koska tarkkaa maksupäivää ei ollut ilmoitettu, on TEL-työsuhteen päättymispäiväksi katsottu maksukuukauden viimeinen päivä.

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom. TEL 7 § 5 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 e § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/92