Suomalaisen yhtiön ulkomainen "tyttärentytär" ei ollut suomalainen työnantaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli ensin Suomessa suomalaisen B Oy:n palveluksessa. Vuonna 1984 osapuolet solmivat ulkomaan työsopimuksen, jossa he sopivat X:n USA:ssa C-yhtiössä tapahtuvan työskentelyn ehdoista. X ja C-yhtiö muuttivat vuonna 1986 tekemällään työsopimuksella X:n työehtoja C-yhtiössä eli sopimus muutettiin paikalliseksi sopimukseksi.

C-yhtiön kotipaikka oli USA:ssa ja sen omisti (100 %) USA:ssa rekisteröity holding-yhtiö (=hallintoyhtiö, kontrolliyhtiö). Suomalainen B Oy omisti (100 %) puolestaan mainitun holding-yhtiön.

ETK katsoi päätöksessään, että X:ään on sovellettava TEL:a siltä osin kuin hän on ollut suomalaisen B Oy:n palveluksessa Suomessa ja yhtiön lähettämänä työntekijänä USA:ssa. Siltä osin kuin X on toiminut X:n ja C-yhtiön 1986 allekirjoittaman sopimuksen perusteella C-yhtiössä USA:ssa häneen ei ole sovellettava Suomen työeläkelakeja.

Suomen kansalaiseen, joka työskentelee suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla, sovelletaan Suomen työeläkelakeja, jollei valtioiden välisestä sosiaaliturvasopimuksesta muuta johdu. Suomen ja USA:n välillä ei tällaista sopimusta ole. Suomalaisena työnantajana pidetään myös suomalaisen yhtiön ulkomaista tytäryhtiötä.

Koska C-yhtiö ei ole Suomessa kotipaikkaa pitävä yhtiö, eikä se myöskään ole suomalaisen yhtiön suoraan omistama tytäryhtiö, ei X:ään ole sovellettava Suomen työeläkelakeja enää 1986 lukien, jolloin hän siirtyi C-yhtiön palvelukseen.

Toisessa samanaikaisesti antamassaan päätöksessä, ETK katsoi Y:n siirtyneen oma-aloitteisesti USA:han saman C-yhtiön palvelukseen. Suomalainen yhtiö ei lähettänyt häntä, vaan Y oli tehnyt työsopimuksen suoraan C-yhtiön kanssa. Y:hyn ei ole sovellettava Suomen työeläkelakeja koska hän ei ole suomalaisen tai suomalaisena pidettävän työnantajan palveluksessa.

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Suomen ja USA välillä on 1.11.1992 alkaen voimassa sosiaaliturvasopimus. TEL 1 c §:n muutos 1.1.1994: suomalaisen yhtiön ulkomainen tytäryhtiö ei ole suomalainen työnantaja, koska sen kotipaikka ei ole Suomessa. ETK:n yleiskirje A 18/88