Tuntipalkkainen tarjoilija ei yhdenjaksoisessa työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A toimi tuntipalkkaisena tarjoilijana B:lle v. 1988 2-3 päivää kerrallaan. A:n työvuoroja ei määritelty etukäteen, vaan hän tuli työhön tarvittaessa. A ja B olivat allekirjoittaneet sopimuksen, joka oli nimetty sopimukseksi määräaikaistyöskentelyn ehdoista.

ETK katsoi, että sopimuksella osapuolet olivat sopineet ainoastaan menettelytavoista, joita sovelletaan, jos heidän välillään erikseen tehdään työsopimus. Sopimus ei oikeuta eikä velvoita kumpaakaan osapuolta työsopimuksen tekemiseen eli se ei velvoita A:ta ottamaan vastaan tarjottua tehtävää, eikä B:tä tarjoamaan niitä. Sopimusta ei voida katsoa tarkoitetun toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi. Kukin erikseen sovittu työskentelyjakso on muodostanut erillisen määräaikaisen työsuhteen. Työssäkäyntijaksojen välillä ei kummallakaan osapuolella ollut velvoitteita toisiaan kohtaan, eikä A väliaikoina ollut oikeutettu B:n henkilöstö- ja terveyspalveluihin.

A:n mikään työskentelyjakso ei jatkunut yhdenjaksoisesti yhden kuukauden aikaa, eikä hän työskennellyt B:lle kolmena perättäisenä kalenterikuukautena, joten hänen työskentelynsä ei täyttänyt TEL:n piiriin kuulumisen edellytyksiä.

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 1 § 2 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 1 § 3 mom. 31.12.1997 saakka. 1.1.1998 alkaen TaEL

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirja A 16/92