Maitotyttö oli TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli kilpailun perusteella valittu Maitotytöksi. X:n ja r.y:n välillä oli solmittu vuoden kestävä sopimus, jonka mukaan X sitoutui olemaan käytettävissä maitoa ja maitovalmisteita koskevissa edustus- ja PR-tehtävissä sopimuksessa määritellyin ehdoin. X oli sanotun vuoden aikana työskennellyt useille meijereille ja yhteisöille, jotka tilasivat Maitotytön r.y:ltä esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa, mm. kaupoissa, messuilla ja kouluissa. Enimmäkseen kyse oli maitotuotteiden esittelystä ja tunnetuksi tekemisestä. Tilaajat maksoivat X:n ja r.y:n välisessä sopimuksessa määritellyt palkkiot, matka- ym. kustannukset ja päivärahat suoraan Maitotytölle.

ETK:n päätöksen mukaan Maitotyttö oli TEL:n mukaisessa työsuhteessa r.y:een, koska johto ja valvontaoikeus oli r.y:llä. TaEL:a ei voitu soveltaa, koska X:ää ei voitu pitää esim. muuna esiintyvänä taiteilijana, jonka työsuhteessa luovan taiteellisen tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva. Lisäksi sopimus oli tehty vuodeksi.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §