Oy:n osakaslääkärien eläketurva

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:llä ei ole omaa lääkäriasemaa, vaan se tarjoaa ja välittää anestesia-alan palveluita ja konsultaatioita seuraavasti:

- yhtä osakaslääkäriä lukuunottamatta kaikki työskentelevät sivutoimisesti yhtiössä, mutta työsopimuksia heidän kanssaan ei ole tehty
- kertaluontoisia nukutuksia lääkäri- ja terveyskeskuksissa, aluesairaaloissa ja hammaslääkärien vastaanotoilla jne.
- työ tulee sille lääkärille, joka parhaiten pystyy irrottautumaan varsinaisesta työstään
- palkkiot määräytyvät toimenpiteiden vaikeuden mukaan
- Oy perii lääkärien puolesta palkkiot ja perii samalla 10 % toimistomaksun, jonka suuruuden Oy:n hallitus on päättänyt
- maksamattomat palkkiot jäävät Oy:n tappioksi
- lääkärit eivät anna ammatinharjoittajan veroilmoitusta, vaan he liittävät palkannauttijan veroilmoitukseensa Oy:ltä saamansa ennakonpidätystodistukset
- vuosilomakorvauksia ei makseta
- lääkärien oikeutta työskennellä samanaikaisesti muille toimeksiantajille ei ole rajoitettu
- Oy on ottanut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen läärkäreille
-lääkärien tekemistä hoitovirheistä Oy vastaa isännänvastuuperiaatteella
- Oy:n osakejakaumasta ei selvitystä

Vahingonkorvauslain mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

ETK katsoi osakaslääkärit TEL:n piiriin kuuluviksi. Jos kuitenkin joku Oy:n osakkaista yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50% Oy:n osakepääomasta tai osakkeiden äänimääristä ja on johtavassa asemassa Oy:ssä, on häneen sovellettava YEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d § YEL 1 §