Hammashoitaja työsuhteessa kuntainliittoon

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli konsultoivana hammashoitajana keskussairaalan poliklinikan leikkausosastolla vuosina 1985 - 1987. Hän työskenteli keskimäärin 4-5 kertaa kuukaudessa 5-8 tuntia kerrallaan. X tuli sairaalaan yhtiön erikoishammaslääkärin mukana, jolta sairaala osti hammaslääkäripalvelut. Hammashoitaja asioi erikoishammaslääkärin kanssa kaikissa keskussairaalassa tehtyyn työhön liittyvissä kysymyksissä. X ei ollut työsuhteessa yhtiöön. Palkan X:lle maksoi sairaala tehtyjen tuntien perusteella.

ETK katsoi, että X oli työsuhteessa kuntainliittoon, koska palkan hänelle maksoi sairaala. X ei siis ollut työsuhteessa yhtiöön, jolta sairaala osti hammaslääkäripalvelut.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § KVTEL 1 §, 1.8.2003 alkaen KuEL 1 § ja 3 §