Soitto-oppilaat eivät työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Puolustusvoimissa palvelevat soitto-opilaat olivat opiskelemassa neljän vuoden sotilassoittajakurssilla. Soitto-oppilaat kävivät myös eri tilaisuuksissa esiintymässä. Yksityistilaisuuksissa esiintymisestä ja siitä maksettavasta korvauksesta sopi sotilasmusiikkikoulu tilaisuuden järjestäjän kanssa. Korvausta ei jaettu soittajien kesken, vaan se meni puolustusvoimien soittorahastoon. Soittorahaston varoja käytettiin paitsi soittorahoina maksettavien palkkioiden suorittamiseen soittohenkilöstölle myös sotilassoittokuntien toiminnan edistämiseen eri tavoin.

Palkkioiden maksaminen soittorahastoista perustui lakiin ja puolustusministeriön sen nojalla antamiin määräyksiin. Näiden palkkioiden perusteet määräsi pääesikunnan tiedotusosasto eikä niitä maksettu kaikista esiintymisistä.

ETK katsoi, että soitto-oppilaisiin ei ollut sovellettava TaEL:a siltä osin kuin he saivat korvauksia soittorahastosta. Soitto-oppilaiden esiintymiset yksityisissä tilaisuuksissa liittyivät heidän opiskeluunsa puolustusvoimien sotilassoittajakurssilla. Ne eivät täyttäneet työsuhteen tunnusmerkkejä.

Lainkohdat

TaEL 1 §