Reibold Sovellettava lainsäädäntö Asuinmaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
II osasto

Tuomioistuin totesi, että asumisen määrittelyssä tulee huomioida asumisen pituus ja jatkuvuus ennen muuttoa toiseen jäsenvaltioon, poissaolon pituus (huomioiden kyseisen tapauksen olosuhteet) ja tarkoitus. Huomioida tulee myös työn luonne sekä henkilön kaikista olosuhteista ilmenevä tarkoitus.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 II osasto