Barber EY:n perustamissopimus Tasa--arvo

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

EY:n perustamissopimus
Artikla 119

Lakisääteisen järjestelmän sijasta sovellettavan sopimusperusteisen ammatillisen eläkejärjestelmän perusteella maksetut eläkkeet kuuluvat perustamissopimuksen 119 artiklan (miesten ja naisten välinen tasa-arvo) soveltamisalaan. Artiklan vastaista on, että taloudellisista syistä irtisanotulla miehellä on mahdollisuus saada eläkettä vasta tavanomaisessa eläkeiässä, ja että samassa tilanteessa oleva nainen sen sijaan saa välittömästi eläkettä sen vuoksi, että miehiin ja naisiin sovelletaan erilaista eläkeikää. Mainittuun artiklaan voidaan vedota kansallisissa tuomioistuimissa. Artiklaan ei voida vedota sellaisen eläkeoikeuden saamiseksi, joka ulottuu tämän tuomion antamista edeltävään ajankohtaan, jollei etuuteen oikeutettu ole ennen tätä ajankohtaa pannut oikeudenkäyntiä vireille tai muuten esittänyt vastaavaa vaatimusta kansallisen lain mukaisesti.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

EY:n perustamissopimus Artikla 119