Buhari Haji Yleiset säännökset Asetuksen 1408/71 soveltamisala

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
I osasto

EY-asetusta ei sovelleta, kun henkilö on kartuttanut sosiaalietuuksia sellaisen maan kansalaisena, joka on tullut yhteisön jäsenmaaksi vasta silloin kun henkilö ei enää ollut tämän valtion kansalainen.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 I osasto

Lisää tietoa aiheesta

Ks myös yleiskirje A 15/2003 ja Sveitsin osalta yleiskirje A 22/2002