Kits van Heijningen Sovellettava lainsäädäntö Osa-aikatyö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
II osasto

Työskentelymaan lakia sovelletaan myös osa-aikatyöntekijään, joka asuu toisessa jäsenmaassa. Työskentelymaan kansallinen säännös, joka edellyttää myös asumista ko maassa, syrjäytyy.

Alkuperäinen teksti