Cabras Eläke-etuudet Laskeminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 51
III osasto

Asetus 574/72
Artiklat 111 ja 112
VI osasto

Asetuksen 574/72 111 artiklan toisen kappaleen mukaan voidaan liikaa maksettu määrä vähentää minkä tahansa muun jäsenvaltion mainitulle etuuden saajalle maksamasta määrästä. Säännös ei pakota liikaa maksanutta laitosta kääntymään toisen laitoksen puoleen liikaa maksetun määrän perimiseksi. Tämä on ainoastaan vaihtoehto ja laitos voi periä kyseiset määrät suoraan etuuksien saajilta. Kun asetuksen 1408/71 51 artiklan 2 kohdan mukainen etuuksien uudelleen laskeminen johtaa yhden jäsenvaltion laitoksen maksamien etuuksien pienenemiseen ilman, että toisen jäsenvaltion etuuksia tarkistetaan, ei asetuksen 574/72 112 artikla velvoita ensimmäistä laitosta vastaamaan etuuksien uudelleen laskemisen ajalta aiheutuneista kuluista.

Alkuperäinen teksti


Lainkohdat

Asetus 1408/71 artikla 51 Asetus 574/72 artiklat 111 ja 112