MYEL-perheenjäsen ja luontoisetuna maksettu palkka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Perheyrityksen jäsenen pakollisen vakuuttamisen edellytyksenä on, että hänelle maksettu palkka on ainakin osittain rahapalkkaa.

Tässä tapauksessa tila oli myyty X:n veljen pojalle. X omisti edelleen tilan irtaimistoa. Hän jatkoi työskentelyä tilalla ja sai korvaukseksi ruoan ja vapaan asunnon, joiden verotusarvo riitti tuolloin MYEL:n vähimmäismäärään.

VakO katsoi, ettei X ole työskennellyt viljelmällä MYEL:n tarkoittamana palkkaa saavana perheenjäsenenä. Sen sijaan asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja erityisesti ottaen huomioon sen, että X on omistanut tilan irtaimistoa, hänen voidaan katsoa kaupan jälkeenkin harjoittaneen maatilataloutta MYEL:n tarkoittamana maatalousyrittäjänä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1282/87
ETK21541

Lainkohdat

MYEL 1 § 2 mom. MYEL 8 § 4 mom., 1.1.1988 alkaen MYEL 8 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 17/69, 25/87, 41/87 VakO4935/88, ETK23015: Miniä vakuutettu apen omistamalta tilalta, ei palkkaa, ei vuokrasopimusta, miniää verotettu kotieläintulosta. VakO9678/92, ETK33280: VakO poisti v. 1990 annetun MYEL-työtulopäätöksen, kun oli käynyt ilmi, ettei perheenjäsenenä vakuutetulle ollut maksettu palkkaa ainakaan v. 1980 jälkeen. Hän oli muuttanut tilalta v. 1978.