Työeläke - Työsuhde rajanveto - Osuuskalastaja troolialuksella

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Troolialuksella työskentelevän kalastajan, joka ei omistanut osaakaan aluksesta ja joka sai palkkansa osuutena saaliista ja osallistui vähäisessä määrin kalastuksesta aiheutuviin juokseviin menoihin, katsottiin olevan työsuhteessa. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. (Äänestys 3-2) Samoin 6758:87, 6760:87 ja 6761:87

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK20905

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

TET/YEL