Mainosvideoon tekstiä lukenut näyttelijä kuului TaEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ammattinäyttelijä X oli lukenut tekstiä Oy:n neljään videofilmiin. Työ oli tehty Oy:n tiloissa ja lukeminen oli tapahtunut ennalta laaditun ja kirjoitetun tekstin mukaisesti.

VakO katsoi, että X työskenteli esiintyvänä taiteilijana Oy:n johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhde oli tarkoitettu jatkumaan alle 1 vuoden. X:n työskentelyyn sovellettiin TaEL:a ja Oy:n maksuunpanovalitus hylättiin.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11336
ELK2373/88

Lainkohdat

TaEL 1 § TEL 1 §