Työeläke - Työsuhde - Suojatyö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Huoltosuhteista suojatyötä, jonka tarkoituksena oli ollut työrajoitteisten henkilöiden kuntoutus ja yhteiskuntaan sopeuttaminen, oli pidettävä keinona tämän tavoitteen saamiseksi eikä työrajoitteisten henkilöiden katsottu olleen työsuhteessa kaupunkiin. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. IV-jaosto

Lainkohdat

LEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Suojatyö- ja suojatyökeskus-käsitteitä ei käytetä 1.4.2002 alkaen. Suojatyötä koskeneet invalidihuoltolain säännökset on kumottu 1.4.2002 alkaen. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä koskevat keskeiset säännökset sisältyvät sosiaalihuoltolakiin (710/1982, muutokset 68/2002)