Kasvattilapsella ei perhe-eläkeoikeutta kasvatusisänsä jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli otettu heti syntymänsä jälkeen huollettavaksi perheeseen, joka ei ollut hänelle mitään sukua. Häntä ei kuitenkaan oltu ehditty virallisesti adoptoida. X:llä ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen kasvatusisänsä jälkeen, koska hän ei ole sellainen ottolapsi kuin TEL 4 §:n 5 momentissa edellytetään.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1952/88
ETK22815

Lainkohdat

TEL 4 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 4 a § 1 mom. TEL 4 a § 3 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 4 a § 4 mom.