TEL:n mukainen vakuutusmaksu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Osakeyhtiö A asetettiin konkurssiin 31.7.1987. Työntekijöiden työsuhteet jatkuivat yhdenjaksoisina A:n konkurssipesän palveluksessa sekä edelleen yhdenjaksoisina 6.8.1987 alkaen osakeyhtiö B:n palveluksessa. Eläkelaitos ilmoitti perivänsä massavelkansa ajalta 1.8.-31.8.1987 maksuunpanemansa TEL-vakuutusmaksun. Perustevalituksessaan A:n konkurssipesä esitti, ettei sillä ole palkanmaksuvelvollisuutta 5.8.1987 jälkeen, eikä sillä ole myöskään TEL-vakuutusmaksun osalta massavelkasuhdetta.
ELK hylkäsi valituksen.

VakO hylkäsi konkurssipesän valituksen. Perusteena oli, että palkat, joihin työntekijöiden oikeus on syntynyt konkurssin alkamisen jälkeen, samoin kuin niihin liittyvät maksut, ovat konkurssipesän massavelkaa. Silloin kun vakuutus päättyy kesken kalenterikuukauden, mutta vakuutetun työsuhde jatkuu yhtäjaksoisesti sanotun kalenterikuukauden ajan, TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteiden mukaan vakuutusmaksun perii ja eläkeoikeudesta vastaa vakuutuksen päättymiskauden loppuun se eläkelaitos, jossa vakuutus oli voimassa kyseisen kalenterikuukauden alussa, ellei muusta menettelystä ole erikseen sovittu. Koska työsuhteet ovat jatkuneet yhdenjaksoisina työntekijöiden siirtyessä osakeyhtiö A:n palveluksesta konkurssipesän palvelukseen sekä edelleen osakeyhtiö B:n palvelukseen, on eläkelaitoksen maksuunpano ollut sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteiden mukainen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5405/87, äänestys
ETK22945

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom. TEL 22 §

Lisää tietoa aiheesta

TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteet