Malliin sovellettava TaEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Malleille työtilaisuuksia järjestävä mallitoimisto oli tehnyt mallin kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovittiin erilaisista työskentelyyn yleisesti liittyvistä asioista mm. siitä, että malli oli toimiston käytettävissä vuoden ajan. Työtilaisuuksista sovittiin kuitenkin aina erikseen suullisesti. VakO katsoi, että malliin oli sovellettava TaEL:a, koska työsuhteet kestivät alle vuoden ajan. Kirjallista sopimusta, jonka mukaan malli oli toimiston käytettävissä, ei siis pidetty työsopimuksena, jonka perusteella olisi syntynyt työsuhde.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1194
ELK581-583/88

Lainkohdat

TaEL 1 § TEL 1 §