Asiakasyhdyshenkilö oli työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X ja Keskusliike A solmivat kirjallisen sopimuksen, jonka perusteella X suoritti asiakashankintaa A:n noutotukulle. X suoritti kenttäkäyntejä liikkeissä. A antoi kohderyhmät. X sai prosenttikorvauksen lisäksi korvauksia oman auton ja puhelimen käytöstä, jokaisesta hankitusta asiakkaasta markkamääräisen korvauksen ja käyntikorvauksia (ostoista vastaavaa ei tavoittanut). X työskenteli osittain A:n tiloissa ja välineillä. X mainittiin yhtiön organisatiokaaviossa. X:n yhteyspuhelinnumerona oli yhtiön numero.

ELK katsoi X:n työskennelleen työsuhteessa.


Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1262

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §