Niputtajan jaksottainen työskentely muodosti yhdenjaksoisen työsuhteen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos myönsi X:lle työttömyyseläkkeen, jonka perusteena olivat seuraavat TEL-työsuhteet Oy:öön:
28.6.-21.12.1966, 22.1.-9.9.1967, 9.7.1968-20.4.1969 ja 18.4.1971-29.8.1984.

X haki eläkepäätöksen poistamista, koska tosiasiallisesti hän oli ollut jatkuvassa työsuhteessa Oy:öön 12.8.1965 lähtien. X:n ja Oy:n välille oli syntynyt hiljainen sopimus siitä, että X tulee tarvittaessa töihin. X:llä ei ollut muita työsuhteita koko aikana ja hänen koko toimeentulonsa riippui tästä työsuhteesta. Verokirjan Oy palautti X:lle vasta kalenterivuoden päätyttyä.

Eläkelaitoksen mukaan X työskenteli kartonkitehtaalla. Työtä oli tarjolla tilausten mukaan. Jokaisen jakson päätyttyä maksettiin lopputili. Työn vastaanottovelvollisuustta ei ollut, vaan X saattoi tehdä työsopimuksia muidenkin kanssa.

VakO: X:n työsuhdetta Oy:öön pidettiin yhtenä yhdenjaksoisena työsuhteena 12.8.1965 lähtien. Työskentely oli ollut säännöllistä, toimeentulo muodostui pelkästään tästä työsuhteesta, katkokset suhteellisen vähäisiä pitkäaikaiseen työskentelyyn nähden ja verokirja pysyi työnantajan hallussa koko vuoden.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK23091

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/92