Sorkkienhoitotyö ei kuulunut MYEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X suoritti toisille viljelijöille karjansorkkien hoitoa tilansa kalustolla ja koneilla. Hän peri työstään maksun viljelijöiltä ja näistä tuloista häntä verotettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Eläkelaitos eväsi työtulon korottamisen sorkkienhoitotyön perusteella.

ELK katsoi, että sorkkienhoitotyö ei kuulu MYEL:n piiriin ja pysytti eläkelaitoksen päätöksen. Äänestys.

Lainkohdat

MYEL 1 §