Hartausohjelman esittäjä ei kuulunut TaEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kuuluisa näyttelijä/lausuja puhui radiolähetyksessä 24.3.1986 ohjelmanimikkeellä "Hiljaisen viikon ajatuksia". Ohjelma äänitettiin kirkon tiedotuskeskuksen tiloissa. Taltiointi ja tallenteen esitys tapahtui radiossa. Näyttelijä puhui itse kirjoittamansa tekstin pohjalta ja loppuun hän luki ranskalaisen kirjailijan kirjoittaman rukouksen. Varsinaista lausuntaesitystä ei ohjelmassa ollut. Radioyhtiö maksoi työstä palkkion ja sen perusteella yhtiölle maksuunpantiin TaEL-vakuutusmaksut.

ELK katsoi, ettei luovan taiteellisen tai esityksellisen työn osuus ollut ratkaiseva eikä siihen siten ollut sovellettava TaEL:a. Maksuunpano kumottiin.

Lainkohdat

TaEL 1 § TaEL 11 §