Lisäeläkkeen rajoittaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TEL-vapaakirjaa, joka oli jatkunut yli kuusi kuukautta rinnakkain lisäeläketurvan piiriin kuuluneen työsuhteen kanssa, ei otettu huomioon lisäeläkettä rajoitettaessa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK22696

Lainkohdat

TEL 11 §