Viivästyskorotusta ei määrätty muutoksenhaun aikana saapuneesta uudesta selvityksestä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tiedon saapumista KEL:n mukaisen eläkkeen myöntämisestä ei pidetty sellaisena muutoksenhaun aikana tapahtuneena oleellisena muutoksena, jonka perusteella korotus voitiin määrätä myöhemmästä ajankohdasta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5481/87
ETK22862

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92