Taikuri TaEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X teki taikatemppuja erilaisissa juhla- ja viihdetilaisuuksissa. Mainituista esiitymisistä ohjelma-alan yritys maksoi hänelle palkkioita vuonna 1986 ennakonpidätystodistuksella 1.2., 4.4., 20.6. ja 29.-30.11. X:llä oli YEL-vakuutus.

ELK katsoi, että X on ollut TaEL:n piiriin kuuluvassa työsuhteessa ohjelma-alan yritykseen. TaEL-vakuutusmaksujen maksuunpano pysytettiin.

Lainkohdat

TaEL 1 § TaEL 11 §