TaEL:n soveltaminen kanttorin sijaiseen ja musiikinopettajaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kanttorin sijaisina seurakuntayhtymän palveluksessa työskennelleet eivät toimineet yhtymän alueella virassa olevina kanttoreina ja yhtymällä oli vakituinen kanttori. Tällä ei ole ollut aikaa hoitaa nuorisomusiikkia ja tämän vuoksi yhtymä palkkasi kuoronjohtajan. Määräyskirjoja mainituille henkilöille ei annettu.

ELK katsoi, että kanttorin sijaisiin ja kuoronjohtajaan eli musiikinopettajaan oli sovellettava TaEL:a. Kanttorin sijaiset olivat työsuhteessa yhden sijaisuuden kerrallaan eikä kuoronjohtajan työsuhdetta ollut tarkoitettu kestämään vuoden pituista aikaa.

Lainkohdat

TaEL 1 § 2 mom. TaEL 11 §