Viivästyskorotuksen laskeminen; riittävä selvitys esitetty jo eläkehakemuksen yhteydessä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X haki työttömyyseläkettä 7.4.1986 vireille tulleella hakemuksella. VakOn päätöksen johdosta eläkkeen määrä nousi. Eläkelaitoksen 15.2.1988 antamassa muutospäätöksessä ei mainittu viivästyskorotuksesta.

X haki eläkelaitoksen muutospäätöksen poistamista ja vaati korotusta viivästyneille eläke-erille.

VakO käsitteli viivytyksen välttämiseksi X:n vaatimuksen saada takautuvasti suoritettavat eläke-erät viivästymisajalta korotettuna. Se määräsi eläkelaitoksen maksamaan työttömyyseläkkeen siltä määrältään kuin se muutoksenhakemuksen johdosta nousi, viivästymisajalta korotettuna 1.8.1986 alkaen. VakO katsoi, että X oli jo hakemuksessaan 7.4.1986 esittänyt eläkkeen perustetta ja määrää koskevan sellaisen selvityksen kuin häneltä kohtuudella voitiin vaatia.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK22384

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92 Työeläke 3/88