Työeläke - Työsuhde - Kodinhoitaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Henkilö oli 1.2.1983 alkaen hoitanut vanhusta kotona saaden tältä palkkaa. 1.6.1984 lukien kunta oli maksanut tätä työtä varten kodinhoitotukea 1.100 mk/kk, joka tuki oli maksettu suoraan hoitajalle, jonka kanssa kunta oli tehnyt hoitosopimuksen. Kunta oli suorittanut palkasta ennakkoveron ja sosiaaliturvamaksun. Hoitajan katsottiin työskennelleen hoitamansa vanhuksen johdon ja valvonnan alaisena ja kuuluneen siten TEL:n piiriin 1.2.1983 -30.6.1985. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. V-jaosto Vrt. VAKO 2679:88, 9.3.1989

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.