Ammatissaolon pitkäaikaisuus yksilöllistä varhaiseläkettä myönnettäessä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos hylkäsi X:n yksilöllistä varhaiseläkettä koskevan hakemuksen, koska X:n työkyvyn ei tehdyn kokonaisarvion perusteella katsottu pysyvästi alentuneen lain edellyttämällä tavalla huomioon ottaen työn kausiluontoisuuden sekä lyhyehkön ansiotyöajan.
ELK hylkäsi valituksen.

X oli vuodesta 1952 lähtien omaan lukuun hoitanut maatilaa, jossa oli karjaa 2-3 lehmää ja vasikoita. Tilan pienuuden vuoksi X:ää ei ollut MYEL-vakuutettu. Karjatalous oli lopetettu vuonna 1981. X oli tehnyt vuosina 1984-1988 kausiluontoista taimitarhatyötä noin 4 kk vuodessa.

VakO muutti ELK:n päätöksen huomioon ottaen erityisesti sen, että X oli pitkään tehnyt täysipainoista ansiotyötä maa- ja karjataloudessa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK68/89
ETK24061

Lainkohdat

TEL 4 e § 1 mom. LEL 4 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 23/91