Työttömyyseläkkeen takaisinperiminen; kuittaaminen vastaisista eläke-eristä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli työttömyyseläkettä saadessaan ollut ansiotyössä. Työttömyyseläkettä ei makseta kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläkkeensaaja on ollut ansiotyössä ansaiten vähintään TEL 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun markkamäärän kaksinkertaisena. X oli ansainnut neljänä kuukautena yli tämän rajamäärän. Eläkelaitos päätti periä takaisin aiheettomasti maksamansa eläkkeen kuittaamalla sen X:n vastaisista eläke-eristä.

VakOn päätöksen mukaan työttömyyseläke voidaan periä takaisin kuittaamalla sitä vastaisista eläke-eristä 1/3 maksetun kuukausieläkkeen nettomäärästä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK22394

Lainkohdat

TEL 4 c § 4 mom. TEL 4 c § 6 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 13/85, A 13/89, A 34/92 Lakiosaston tiedote 15/94