Varhennettua vanhuuseläkettä ei voi myöntää vapaakirjojen osalta, jos TEL-työsuhde jatkuu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos myönsi X:lle varhennetun vanhuuseläkkeen vapaakirjaeläkkeenä ja totesi päätöksessään, että X:n vielä jatkuvasta TEL-työsuhteesta on oikeus vanhuuseläkkeeseen työsuhteen päättyessä.

Eläkelaitos pyysi VakOa poistamaan eläkepäätöksen, koska varhennettua vanhuuseläkettä ei voida myöntää pelkästään vapaakirjoihin perustuvien eläkkeiden osien osalta, jos TEL-työsuhde jatkuu keskeytyksettä. VakO poisti päätöksen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK22432

Lainkohdat

TEL 4 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 53/85