Maatalouseläke - Viimeisen laitoksen periaate

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Metsuri, jolle jo oli myönnetty LEL-työkyvyttömyyseläke, vakuutettiin maatalousyrittäjien eläkelain nojalla takautuvasti 5 vuoden ajalta. Kun ns. viimeisen laitoksen periaatteen mukaan jälkimmäisen eläkelaitoksen tuli myöntää eläke ja eläke oli kokonaismäärältään suurempi kuin aikaisemmin myönnetty eläke, ei se seikka, että LEL-eläkkeen määrä pieneni, ole esteenä eläkeasian käsittelemiselle TEL 21 a §:n nojalla ja eläkkeen määräämiselle kokonaisuudessaan uudelleen. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. VI-jaosto

Lainkohdat

TEL 21 a §, 1.1.1995 alkaen TEL 21 d § TEA 12 §