Maatalouseläke päättäminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Myel-vakuutus voidaan päättää takautuvasti, jos vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. VI-jaosto

Lainkohdat

MYEL 1 § 2 mom.