Työeläke - Eläketurvan järjestämisen laiminlyönti - Hyvike

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Työnantaja oli verotietojen mukaan maksanut palkkoja. Työntekijöiden henkilöllisyyttä ei voitu selvittää. Kun työnantaja, jolle oli annettu tilaisuus selvittää palkkojen suorittamista, ei ollut näyttänyt, että palkat eivät kuuluisi TEL:n alaisuuteen, Eläketurvakeskuksella oli oikeus arvioida vakuutusmaksut ja periä hyvike. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. II-jaosto

Lainkohdat

TEL 15 §