Ennakonluonteinen toimeentulotuki ja eläkehakemuksen vireilletulo

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläkettä eri jaksoissa ja sitä oli maksettu myös sosiaalilautakunnalle. Eläkelaitos oli jatkanut X:n eläkettä 1.7.1987 lukien toistaiseksi. Sosiaalilautakunnan hakemuksesta eläkelaitos maksoi X:n jatkoeläkkeen eläkehakemuksen vireilletulosta 28.8.1987 alkaen sosiaalilautakunnalle ensimmäisen maksuunpanokuukauden loppuun.

Sosiaalilautakunta vaati valituksessaan eläkettä myös ajalta 1.8. - 27.8.1987 maksettavaksi lautakunnalle. Sen mielestä eläkkeensaaja voi päätöksessä otetun tulkinnan mukaan ansaita yhteiskunnan kustannuksella vuoden eläkkeitä vastaavan summan lykkäämällä eläkkeen hakemista.

VakO on todennut, ettei takautuvaa eläkettä pääsääntöisesti voida maksaa sosiaalilautakunnalle ennen eläkehakemuksen vireilletuloa maksetun toimeentulotuen korvaamiseksi, mutta eräissä poikkeustapauksissa voidaan näin menetellä. Määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jatkamiseksi tarvittavan lääkärinlausunnon viivästymisen, kuten tässä tapauksessa, voidaan katsoa muodostavan sanotun tilanteen.

X oli ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa 9.2. - 20.7.1987, minä aikana hänen määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeensä oli päättynyt. Jatkohakemuksen tarvittava lääkärinlausunto oli kirjoitettu syyskuun alussa 1987 avohoidossa.

VakO oli määrännyt eläkelaitoksen maksamaan X:n eläkkeen sosiaalilautakunnalle myös 1.8. - 27.8.1987.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4664/87
ETK22331

Lainkohdat

TEL 9 a § 2 mom., 1.1.2000 alkaen TEL 19 c § 4 mom. SosHL 38 § 1 mom., 1.3.1998 alkaen laki toimeentulotuesta 23 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 33/88, A 3/2000