Muusikon lisäkoulutukseen kuulunut esiintyminen oli TaEL-työtä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Koulutussäätiö ylläpiti muusikoiden ammatillista lisäkoulutusta antavaa instituuttia. Vuonna 1986 oopperaan liittyvänä lisäkoulutuskurssina oli teos, joka esitettiin Retretissä 5 kertaa. X soitti orkesterissa ja hänelle maksettiin korvauksena 4 400 mk ajalta 23.6.- 9.7.1986. Sopimuksen mukaan korvaus maksettiin tuntien perusteella niin harjoitusten kuin esityksenkin osalta. Lisäksi sopimus takasi soitinkorvauksen, matkakorvauksen, asunnon ja 1/2-päivärahan.

ELK katsoi, että X on ollut työsuhteessa säätiöön ja tälle määrätty TaEL-vakuutusmaksujen maksuunpano pysytettiin. Äänetys.

Lainkohdat

TaEL 1 §