Useille eri yhdistyksille työskennellyt erillisissä TEL-työsuhteissa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli työssä eri sotilaskodeissa vuodesta 1938 alkaen. Palkan maksun hoiti kukin sotilaskotiyhdistys eikä niiden kattojärjestö.

VakO katsoi, että X oli työsuhteessa jokaiseen paikalliseen sotilaskotiyhdistykseen erikseen. Ennen 8.7.1961 päättyneet työsuhteet eivät näin ollen oikeuta eläkkeeseen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5239/87
ETK22104

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 6 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 18/88, A 16/92