Uutta yhteensovitusta ei tehdä, jos tapaturmakorvaus maksetaan kertasuorituksena

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tapaturmavakuutuslain mukaisen eläkkeen muuttaminen pääoma-arvoksi ja sen maksaminen kertasuorituksena ei ole
TEL 8 a §:ssä tarkoitettu korvauksen määrän muuttuminen, vaan samanarvoisena säilyvän korvauksen maksutavan muutos. Eläkettä ei yhteensoviteta uudelleen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5192/88
ETK24363

Lainkohdat

TEL 8 a § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 29/93