Torninosturien tarkastaja katsottiin yrittäjäksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli vuodesta 1974 suorittanut oman työnsä ohella työajan ulkopuolella pääasiassa rakennusliikkeille torninosturien tarkastuksia. Tarkastukset olivat mainitusta vuodesta alkaen olleet pakollisia ennen toiseen paikkaan siirretyn nosturin käyttöön ottoa ja niiden suorittamiseen oli vaadittu työsuojeluhallituksen lupakirja. Tarkastustyössä X oli joutunut noudattamaan VN:n päätöksen nojalla annettuja määräyksiä.

VakO katsoi, ettei X ollut työsuhteessa työnteettäjiin, vaan hän oli toiminut itsenäisenä yrittäjänä. X:ään oli sovellettava tältä osin YEL:a.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11334
ELK1253/88

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §