Pitkällä sairaslomalla olleen TEL-työsuhde katsottiin katkenneeksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n työsuhde alkoi 21.7.1962. Hän oli työssä tai sai sairausajan palkkaa 19.9.1978 saakka. Tämän jälkeen hän oli sairaana ja haki eläkettäkin, mutta hakemus hylättiin. X palasi samalle työnantajalle työhön 18.6.1980.

VakO katsoi X:n olleen kahdessa työsuhteessa yhtiöön. X:n vuoden ja yhdeksän kuukauden mittainen palkaton keskeytyskausi työssä oli siinä määrin pitkäaikainen, että hänen TEL:n tarkoittaman työsuhteensa katsottiin päättyneen 19.9.1978, jolloin palkanmaksu päättyi. TEL:n tarkoittaman työsuhteen voidaan katsoa päättyvän, vaikka työsuhde työoikeudellisesti jatkuisikin. Myös työnantaja oli syyskuussa 1978 tehnyt eläkelaitokselle ilmoituksen työsuhteen päättymisestä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4313/88
ETK23844

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/92