Perhe-eläkkeen edunsaajien lukumäärän muuttuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Perhe-eläkepäätösten antamisen jälkeen syntyneellä lapsella oli oikeus perhe-eläkkeeseen edunsaajan jälkeen. Tämä aiheutti muutoksen muiden edunsaajien eläkkeiden määriin. VakO hylkäsi perhe-eläkepäätösten poistamista koskevan hakemuksen, koska purkuedellytyksiä ei ollut.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK23858

Lainkohdat

TEL 7 a § 3 mom. 1.7.1990 alkaen TEL 7 a § 6 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 h § 6 mom.